Macbook Pro Unibody

Review đánh giá chi tiết Apple MacBook Pro “Core i7″ 2.6 15” Retina 2012 Specs

Apple MacBook Pro “Core i7” 2.6 15 “Retina 2012 Specs Nhận dạng: Retina Mid-2012 – MC976LL / A – MacBookPro10,1 – A1398 – 2512 Tất cả các mẫu MacBook Pro | Tất cả các cấu hình năm 2012 | Tự động So sánh Mac này với mẫu khác Apple MacBook Pro Retina Giữa năm 2012 […]

Chi tiết